Het boek over de bewoners van de Pacifictoren. Le Livre des inhabitants de la tour Pacific.

Pacific. Het project. In het kader van het duurzaam wijkcontract As Leuven strijkt GC Ten Noey een jaarlang neer in een van de meeste iconische gebouwen van Sint-Joost-ten-Node: de Pacifictoren vlakbij het Sint-Joostplein en dat in de persoon van kunstenaars/vormgevers/curieuzeneuzen Vincen Beeckman en Danja Cauwbergs. Ze registreerden het leven van en tussen de Pacificbewoners en noteerden en verbeeldden dat in woord en beeld. Al die indrukken én documenten die door vele bewoners ter beschikking zijn gesteld zijn nu gebundeld in een boek, beschikbaar in bib Joske en Ten Noey voor 10€ of om uit te lenen in Bib Joske.
 
Pacific. Le projet. Dans le cadre du contrat de quartier durable Axe Louvain, le centre communautaire néerlandophone Ten Noey a passé une année dans l'un des bâtiments les plus emblématiques de Saint-Josse-ten-Node: la Tour Pacific près de la Place Saint-Josse, avec les artistes-créateurs Vincen Beeckman et Danja Cauwbergs. Ils ont enregistré la vie entre les résidents du Pacific et ont noté et imaginé cela en mots et en images. Ils s'invitent eux-mêmes chez les habitants du Pacific et y vont à la recherche de la vie de tous les jours avec curiosité mais plein de respect. Toutes ces impressions et documents qui ont été mis à disposition par de nombreux résidents sont maintenant regroupés dans un livre. Disponible à Ten Noey ou Bib Joske pour 10€ ou à emprunter chez bib Joske.